Regulamin Konkursu “Król Lew z LEOCODE”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

“Król Lew z LEOCODE”

 

Organizatorem Konkursu plastycznego dla Dzieci “Król Lew” jest LEOCODE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Francuska 182, 40-507 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432780, posiadająca NIP: 6322008619, REGON: 243036805 („Organizator”). Kontakt i sposób porozumiewania się z Organizatorem: hello@beta.leocode.com; ul. Francuska 182, 40-507 Katowice 

 

1/ Zadanie konkursowe: przygotowanie pracy plastycznej w temacie “moje wyobrażenie króla lwa w jego naturalnym środowisku”. Praca może zostać wykonana dowolną techniką.

 

2/ Zdjęcie lub skan pracy konkursowej należy przesłać na adres: admin@beta.leocode.com do 25 lipca do godziny 23:59, w formie pliku graficznego lub pdf.

 

3/ Praca powinna zostać wykonana przez dziecko, bez pomocy osób dorosłych. 

 

4/ Konkurs dotyczy dzieci do 14 roku życia, które uczestniczą w zamkniętym pokazie Króla Lwa organizowanym przez LEOCODE w dniu 27 lipca 2019 o godzinie 15:00.

 

5/ Każde dziecko może przygotować jedną pracę plastyczną.

 

6/ W dniu 26 lipca zostanie powołane jury w liczbie trzech osób i wybierze jedną zwycięską pracę. 

 

7/ Nagroda główna to maskotka lwa Leona.

 

8/ Pozostałe prace zostaną uhonorowane nagrodami pocieszenia.

 

9/ Ogłoszenie wyników oraz odbiór nagród odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2019r o godzinie 15:00 – tuż przed seansem. 

 

10/ Data wejścia w życie Regulaminu: 23.07.2019 r.