Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i warunki regulujące przetwarzanie danych osobowych osób, które subskrybują nasz Newsletter lub kontaktują się z nami za pośrednictwem strony. Polityka ma charakter informacyjny i służy zaspokojeniu obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych w ramach RODO.
 1. Kontroler danych i zakres przetwarzania danych
  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych przez stronę leocode.com (zwaną dalej Stroną Internetową) jest Euvic Limited (dalej LEOCODE) z siedzibą w Peterborough przy 10 Low Cross, Low Cottage, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 07042716, numer VAT UE: GB987856043. LEOCODE jest nazwą handlową Euvic Limited.
  2. Możesz skontaktować się z LEOCODE poprzez: office@leocode.com
  3. Zakres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od zakresu danych przesłanych przez Ciebie i przesłanych do LEOCODE za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego na stronach Serwisu. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Newslettera może dotyczyć następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, a także adresu e-mail i adresu IP.
  4. LEOCODE nie przekazuje danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej.
  5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez LEOCODE, dopóki nie anulujesz subskrypcji Newslettera lub nie otrzymasz kompleksowej odpowiedzi na Twoje pytania przesłane do nas.
  6. Po upływie powyższego czasu Twoje dane zostaną usunięte, chyba że ich przetwarzanie jest konieczne na podstawie innej podstawy prawnej.
 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
  1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez LEOCODE w następujących celach: (a) realizacja przepisów prawnych, (b) świadczenie usługi Newsletter, (c) działania promocyjne lub marketingowe, (d) odpowiedzi na twoje pytania.
  2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
   1. w przypadku, o którym mowa w ust. 2.I(a) jest ustawowym zezwoleniem na przetwarzanie danych, które są niezbędne do działania zgodnie z prawem;
   2. w przypadku, o którym mowa w paragrafie 2.I(b) jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do zawarcia umowy, jeżeli podmiot danych jest stroną takiej umowy lub jeżeli jest to niezbędne do podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą;
   3. w przypadku, o którym mowa w paragrafie 2.I(c), jest to dobrowolna zgoda;
   4. w przypadku, o którym mowa w pkt. 2.I(d) chodzi o uzasadnione interesy kontrolera.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych oraz brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwi świadczenie usługi Newslettera.
 3. Odbiorcy danych osobowych
  1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają firmie LEOCODE uruchomienie Newslettera. Do takich odbiorców danych osobowych należą: dostawca usług hostingowych, firma świadcząca usługi utrzymania i rozwoju na stronie internetowej.
  2. Dane osobowe mogą być również ujawniane właściwym organom państwowym na ich wniosek na podstawie odpowiednich przepisów prawnych lub innych osób na podstawie Państwa uprzedniej zgody.
  3. Każdy podmiot, do którego LEOCODE przekazuje dane osobowe do przetwarzania na podstawie umowy o przekazaniu danych osobowych (Umowa Transferu) gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Ponadto podmiot przetwarzający dane osobowe na podstawie Umowy przeniesienia może przetwarzać dane osobowe za pośrednictwem innego podmiotu tylko za uprzednią pisemną zgodą LEOCODE.
  4. Ujawnianie danych osobowych nieuprawnionym podmiotom na mocy niniejszej Polityki prywatności może nastąpić tylko za Twoją uprzednią zgodą.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Pamiętaj, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo:
   1. zażądać od LEOCODE zapewnienia dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych;
   2. wycofać zgodę dla LEOCODE w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało wykonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
   3. złożyć skargę na LEOCODE u organu nadzoru.
  2. W celu realizacji uprawnień wskazanych w punktach 4.I.a. oraz 4.I.b., proszę skontaktować się z LEOCODE, pisząc na adres e-mail office@leocode.com.
 5. Inne dane

  Witryna może również przechowywać zapytania https, dlatego pliki zawierające dzienniki serwera WWW mogą przechowywać określone dane, w tym adres IP komputera wysyłającego zapytanie, nazwę stacji użytkownika, jeśli to możliwe, datę i czas rejestracji systemu na stronie internetowej i odbiór zapytania, liczba bajtów wysłanych przez serwer, adres URL strony odwiedzanej przez użytkownika wcześniej (jeśli użytkownik wszedł do Systemu poprzez link znajdujący się na tejże stronie), informacje dotyczące przeglądarki użytkownika i używanego języka, kraj z którego użytkownik uzyskał dostęp do Witryny, informacje dotyczące błędów powstałych w wyniku wykonania transakcji http, informacje dotyczące liczby i czasu nieudanych prób zalogowania się do profilu. Dzienniki serwera internetowego są zbierane w celu prawidłowego administrowania Witryną. Informacje są dostępne wyłącznie dla osób upoważnionych do administrowania Witryną na podstawie udzielonych zezwoleń, w tym oświadczeń o poufności w zakresie przetwarzania danych i odpowiednich zabezpieczeń. Pliki zawierające dzienniki serwerów internetowych mogą być analizowane w celu przygotowania statystyk dotyczących ruchu na stronie internetowej i występujących błędów. Podsumowanie takich szczegółów nie identyfikuje użytkownika.

 6. Bezpieczeństwo informacji
  1. LEOCODE gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, takich jak pseudonimizacja, które zostały zaprojektowane w celu skutecznego egzekwowania zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu zapewnienia przetwarzania z niezbędnymi zabezpieczeniami, aby spełniają wymagania RODO i chronią prawa osób, których te dane dotyczą. Zbiór zebranych danych osobowych dotyczących Ciebie i innych osób jest przechowywany na zabezpieczonym serwerze, ponadto dane są również zabezpieczone przez wewnętrzne procedury LEOCODE związane z przetwarzaniem polityki bezpieczeństwa danych osobowych i informacji.
  2. Jednocześnie LEOCODE oświadcza, że ​​korzystanie z Internetu i usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności z wykorzystaniem publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może powodować określone zagrożenia teleinformatyczne, takie jak: obecność i działanie wirusów, oprogramowanie szpiegowskie lub złośliwe oprogramowanie, w tym wirusy komputerowe, a także możliwość narażenia się na crackowanie lub wyłudzanie informacji (hasła połowowe) i inne. W celu uzyskania szczegółowych i profesjonalnych informacji związanych z bezpieczeństwem w Internecie, LEOCODE zaleca zasięgnięcie porady od podmiotów specjalizujących się w takich usługach informatycznych.
 7. Ciasteczka
  1. W celu poprawnego działania Witryny, LEOCODE wykorzystuje technologię obsługi plików cookie. Cookies to paczki z informacjami przechowywanymi na urządzeniu użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje odpowiadające zamierzonemu użyciu danego pliku, za pomocą którego użytkownik korzysta z Witryny - zazwyczaj są to: adres strony internetowej, data publikacji, czas życia pliku cookie, unikalny numer i dodatkowe informacje odpowiadające zamierzonemu użyciu określonego pliku.
  2. Witryna korzysta z dwóch rodzajów plików cookie: (a) ciasteczek sesyjnych, które są trwale usuwane po zamknięciu sesji przeglądarki użytkownika; (b) trwałe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu użytkownika po zamknięciu sesji, dopóki nie zostaną usunięte.
  3. Nie można zidentyfikować użytkownika na podstawie plików cookie, zarówno sesji, jak i na stałe. Mechanizm cookies zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek danych osobowych.
  4. Pliki cookie wykorzystywane w Witrynie są bezpieczne dla urządzenia użytkownika, w szczególności uniemożliwiają włamanie się do niego wirusom lub innym oprogramowaniu.
  5. Pliki wygenerowane bezpośrednio przez LEOCODE mogą nie zostać odczytane przez inne strony internetowe. Pliki cookie stron trzecich (np. Pliki cookie udostępniane przez podmioty współpracujące z LEOCODE) mogą być odczytywane przez serwer zewnętrzny.
  6. Użytkownik może indywidualnie zmienić ustawienia plików cookie w dowolnym momencie, określając warunki ich przechowywania, ustawienia przeglądarki internetowej lub konfigurację usługi. Użytkownik może również w każdej chwili samodzielnie usuwać pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcjami producenta przeglądarki. Użytkownik może również wyłączyć przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu zgodnie z instrukcjami producenta przeglądarki, ale może to uniemożliwić pewne części lub całą działalność Witryny.
  7. LEOCODE wykorzystuje własne pliki cookie w następujących celach: uwierzytelnianie użytkownika w Witrynie i zachowanie sesji użytkownika; konfiguracja strony internetowej i dostosowanie zawartości stron do preferencji lub zachowania użytkownika; analizy i badania wyświetleń, liczba kliknięć i ścieżek poruszania się po witrynie w celu polepszenia wyglądu i układu treści na stronie, czasu spędzonego na stronie, liczby i częstotliwości odwiedzin strony.
  8. LEOCODE wykorzystuje pliki cookie innych firm w następujących celach:
   Narzędzie Cel przechowywania
   Google Analytics Analiza zachowania użytkowników na stronie
   facebook.com, twitter.com, youtube.com Funkcje interaktywne, takie jak udostępnianie na platformie zewnętrznej
  9. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookie są dostępne w ustawieniach przeglądarki używanej przez użytkownika.
 8. Przepisy końcowe

  Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2018r.